Westeropedia wiki
Advertisement

In het blauw de ligging van de Zomerzee

De Zomerzee is een zee dat zich van de zuidkust van Dorne uitstrekt naar de noordkust van Sothoryos en de zuidelijke kusten van het westelijk deel van Essos. De Zomerzee komt in contact met de Jadezee bij de Poort van Jade.[1] De Nauwe Zee wordt door de Stapstenen gescheiden van de Zomerzee.

Bronnen en voetnoten[]


Grote zeeën van de Bekende Wereld
Huiverende Zee - Jaden Zee - Zee-engte - Zee van Zonsondergang - Zomerzee
Advertisement