Advertisement
Yi Ti.png
De ligging van Yi Ti in Essos.

Yi Ti is een regio in Essos. Het ligt ten oosten van Quarth en het wordt in het zuiden begrenst door de Jaden Zee. Haar grenzen zijn nagenoeg synoniem met die van het Gouden Keizerrijk Yi Ti.[1]

Geschiedenis

Volgens de sagen werd in vroege tijden Yi Ti geregeerd door het Grote Rijk van de Dageraad.[2]

Geografie

Het is een groot en divers land met steppelanden, golvende heuvels, jungles en regenwouden, ruisende rivieren en krimpende binnenzeeën. Het land wordt door Lomas Langstapper als het "Het land van duizend goden en honderd prinsen, geregeerd door een god-keizer."[1] Tevens zijn de landen van Yi Ti rijk aan oerwouden waar Basilisken leven.[3]

Bronnen en voetnoten

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.