Wikia


De Wetmeester, later ook bekend als de Opperrechter,[1] is een adviseur van de koning aangaande justitiële zaken, zodoende is hij ook een lid van de Kleine Raad. Onder zijn taken liggen het aansturen van de celbewaarders van de Rode Burcht, de Koninklijke beul, maar ook de Stadswacht van Koningslanding valt onder zijn gezag.[2]

WetmeestersEdit

Bronnen en referentiesEdit

Functie's binnen de Kleine Raad
Hand des Konings - Grootmaester - Muntmeester - Vlootmeester - Wetmeester - Meester der Fluisteraars
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.