Westeropedia wiki
Advertisement
Naam
Huis Frey.png
Walder Frey
Huis Frey.png
Walder Frey.png
Andere namen:Heer Frey Laat
Titel(s):Heer van de Tweelingen
Heer van de Oversteek
Huis:Frey
Eedgebonden aan:Huis Tulling
Geboortejaar:207 AL
Geslacht:Man
Boeken:Het Spel der Tronen
De Strijd der Koningen
Een Storm van Zwaarden
Echtgeno(o)t(e):Perra Roys (1ste)
Cryenna Swaan (2de)
Amarei Crakenhal (3de)
Alyssa Zwartewoud (4de)
Sarya Whent (5de)
Betanie Rooswijck (6de)
Annara Farring (7de)
Joyeuse Erenfort (8ste)
Kinderen:Stevron, Emmon Frey en vele anderen.
Acteur:David Bradley

Walder Frey is het hoofd van het Huis Frey en is Heer van de Oversteek en de Tweeling. Er word ook nog wel eens gezegd dat hij een leger uit zijn broek kan toveren vanwege zijn enorme kroost kinderen.[1]

Hij heeft in totaal achtentwintig wettig geboren kinderen en zeven bekende natuurlijke kinderen.

Uiterlijk[]

Walder Frey is een verschrompelde, rode wezel met een kaal hoofd vol vlekken, te jichtig om zonder hulp rechtop te staan.[2]

Persoonlijkheid[]

Walder Frey is een prikkelbaar man, scherp van de tong en is bot van optreden. Hij heeft een status dat hij niet te vertrouwen is.[2] Ook heeft hij een slecht gezichtsvermogen.[3]

Biografie[]

Walder Frey bekende pas laat zijn kleur tijdens Robert's Opstand en arriveerde als laatste bij de Slag bij de Drietand. Sindsdien staat hij bekend als heer Frey Laat.[4]

In het begin van de Oorlog van de Vijf Koningen riep Walder zijn soldaten wel bijeen op de Tweeling, maar marcheerde niet op. Pas nadat hij een overeenkomst had gesloten met het Huis Stark, waarbij beide huizen met elkaar verbonden zouden worden liet hij zijn zoons ten strijde trekken.[2] Na het huwelijk van Robb Stark trok Walder Frey al zijn soldaten terug naar de Tweeling.[5] Toch stemt hij in met een verzoening door het arrangeren van een huwelijk tussen zijn dochter Roslin Frey met Edmar Tulling.[6]

Nadat het huwelijk voltrokken was en het echtpaar naar bed was gebracht brak er een slachting in zijn zaal uit waarbij zowel Robb Stark als zijn moeder Catelyn Stark werden gedood door zijn talloze zoons en kleinzoons. Deze slachting zou bekend komen te staan als de Rode Bruiloft.[7]

Bronnen en voetnoten[]

Advertisement