Westeropedia wiki
Advertisement

Valyria

De Vrijplaats Valyria was een groot rijk in Essos dat circa 100 VdV ten val kwam door de Doem van Valyria.

Geschiedenis[]

Van oorsprong waren de Valyriërs een schaapherdend volk dat leefde op het Valyrisch Schiereiland. Dat veranderde toen men bij de Veertien Vlammen draken vonden. Met behulp van magie waren ze instaat dat de draken naar hen luisterden en werden ze verschrikkelijke wapens voor in een oorlog.[1]

Omstreeks 5000 VdV begon Valyria aan kracht te winnen en kwam het in oorlog met het grote Ghiscaarse Rijk. Tussen de beide rijken werden in totaal vijf verschillende oorlogen gevoerd waar uiteindelijk Valyria aan het langste eind trok.[2] De muren van Oud Ghis werden omgehaald en de velden werden ingezaaid met zout en zwavel, zodat er niemand ooit meer kon leven. Hiermee kwam het Rijk ten val.[3]

Verspreidingskaart van de Vrijplaats. Rood: de eerste gebieden op het Schiereiland. Oranje: de veroveringen op het schiereiland. Donkergeel: de aanwinsten na de laatste Ghiscaarse oorlog. Lichtgeel: de Vrijsteden. Grijs: de uitbreiding rond de Rhoyne.

De Ghiscari werden tot slaaf gemaakt en werden te werk gesteld als slaven in de Veertien Vlammen. Het rijk begon zich verder te expanderen naar het westen en stichtte daar de Vrijsteden.[4] Door de komst van de stad Volantis kwam er ook strijd met de Rhoynar, maar de machtige rivier wist lange tijd de legers van Valyria tegen te houden. Wel kwam het rijk Andalos in de verdrukking en weldra werden de Andalen verslagen en vluchtte de overigen Andalen naar Westeros.[5]

Voor enige tijd leefden de Valyriërs in vrede naast de Rhoynar, maar het doodde van een reuzenschildpad leidde tot de Eerste Schildpaddenoorlog. Het zou de eerste oorlog van vele zijn. Uiteindelijk werden de Rhoynar definitief verslagen tijdens de Tweede Specerijenoorlog. Alleen de overlevenden wisten onder de leiding van Nymeria de slavernij van de Vrijplaats te ontvluchten.[6]

Er kwam een einde aan het rijk toen zich in 112 VdV de Doem van Valyria zich voltrok. Een grootschalige vulkaanuitbarsting van de Veertien Vlammen zorgde ervoor dat de kaart van het Valyrisch Schiereiland drastisch veranderd werd en er weinig overbleef van de oude en grote luister van Valyria.[7]

De Drakenheren van Valyria, artwork van Magali Villeneuve.

Bestuur[]

De Vrijplaats werd geregeerd door een groep van archonten die werden verkozen uit veertieg machtige families uit Valyria.[8]

Cultuur[]

Om het reizen op het continent gemakkelijk te maken legden de Valyriërs de Valyrische Wegen aan om de steden met elkaar te verbinden.[9] Ook stond men bekend om het Valyrisch Staal, waarbij gebruik werd gemaakt van magie. De kunst van het smeden hiervan is echter verloren gegaan.[4]

Religie[]

In Valyria bestond een grote tolerantie ten opzichte van religies en op haar hoogtepunt kende de vrijplaats honderd verschillende tempels. Veel van de Valyriërs aanbaden meer dan één god en richtten zich op een god naargelang hun behoefte. Als gevolg hiervan ontstonden er ook verschillende religieuze sektes in de vrijplaats, zoals onder andere de Bebaarde Priesters. Geleerden zijn van mening dat de godsdienstvrijheid nodig was om de vrede in de Lange Zomerlanden te bewaren.[10]

De Ghiscaarse slaven worden door de Valyriërs weggeleid, artwork door Marc Simonetti.

Slavernij[]

Om de enorme rijkdommen te kunnen delven die in de Veertien Vuren waren liet de Vrijplaats uit heel haar rijk slaven aanrukken.[1] Slavernij was voor de laatste oorlog met Ghiscari nog een onbekend fenomeen voor het volk, maar door de oorlog veranderde hun houding daarin. Ze gebruikten massaal slaven om ijzer, koper en staal te delven.[4]

Taal[]

In Valyria werd het Hoog-Valyrisch gesproken. Een taal die tegenwoordig nog weinig gesproken word en alleen nog maar in dialect in de Baai der Slavenhandelaren en in de Vrijsteden bestaat.[11]

Bronnen en referenties[]

Advertisement