Westeropedia wiki
Advertisement
Veroveringsoorlog
Harrenhal René Aigner.jpg
De Brand van Harrenhal, artwork door René Aigner
Datum 2 VdV - 1 NdV
Plaats Westeros
Resultaat Oprichting van de Zeven Koninkrijken onder leiding van Aegon I Targaryen


Combatanten
Huis Targaryen Huis Durrendon
Huis Rijp
Huis Gardenier
Huis Lannister
Huis Martel
Huis Arryn
Huis Stark
Leiders
Aegon I Targaryen
Visenya Targaryen
Rhaenys Targaryen
Orys Baratheon
Argilac Durrendon
Harren Rijp
Mern Gardenier
Loren Lannister
Meria Martel
Torhen Stark

De Veroveringsoorlog was een oorlog in Westeros waarbij Aegon I Targaryen het continent aan zijn gezag onderwierp. Slechts Dorne wist de draken van Aegon tegen te houden.

Aanloop[]

In 114 VdV vestigde het Huis Targaryen zich op het eiland Drakensteen en begonnen ze met hun vazallen het controleren van de scheepvaart die door de Geul kwam.[1]

Aegon I Targaryen vocht aan de zijde van Argilac de Arrogante tijdens de Eeuw van Bloed tegen de Volantijnse overheersing. Nadat die oorlog was afgelopen keerde Aegon terug en concentreerde zijn aandacht op het vasteland van Westeros.[2]

Het vasteland van Westeros werd gedomineerd door zeven koninkrijken die om de twee jaar wel met elkaar in oorlog waren. Kort voor de veroveringsoorlog had Argilac Durrendon de Slag van Zomerveld gewonnen van de Gardenierkoning. Harren Rijp was druk bezig met de bouw van zijn grote vesting, dat later bekend zou gaan staan als Harrenhal.[1]

Aanleiding[]

Argilac Durrendon zag de groeiende macht van Harren Rijp met lede ogen aan en in een poging om zijn rijk te beschermen bood hij de hand van zijn dochter bij Aegon I Targaryen aan. Deze weigerde diens hand en wilde dat Orys Baratheon met haar zou trouwen. Hiermee ging Argilac niet mee akkoord en hakte de handen van de boodschapper van Aegon af. Door deze daad besloot Aegon zijn spaarzame troepen bijeen te roepen.[1]

Aegon en zijn zusters.

Verloop[]

Strand[]

Aegon landde met enkele duizenden soldaten bij de monding van de Zwartwaterstroom. Op de hoogste heuvel liet hij het Aegonfort bouwen. Hierop vlogen zijn zusters uit om de overgave te eisen van Rooswijck en Stookewaard. Met miniem verzet gaven de heren zich over en betuigden ze hun leenhulde aan Aegon. Ondertussen was er een gezamenlijke legermacht van de heren Scaep en Donkerlyn onderweg, maar deze eerste beproeving wist Aegon te winnen. Vervolgens werd Aegon in het Aegonfort gekroond tot koning van Heel Westeros.[1]

De kaap van de Nes van Scheurklauw zou later door Visenya Targaryen worden toegevoegd aan het rijk van Aegon.[3]

Eerste tegenslagen[]

Na zijn kroning zond Aegon Visenya samen met zijn vlootmeester Daemon Velaryon naar de Vallei van Arryn toe om die regio te veroveren. De Targaryen vloot stuitte bij Meeuwstede op de Arrynvloot en leverden met elkaar slag. Beide vloten werden hierbij vernietigd waardoor de invasie aldaar voorlopig tot staan werd gebracht. Een ander leger, onder leiding van Orys Baratheon, marcheerde door de Stormlanden om Stormeinde te veroveren, maar het leger kreeg onderweg veel te maken de guerillatactieken van de plaatselijke huizen.[1]

Harrenhal[]

Ondertussen was Aegon I Targaryen met een derde deel onderweg naar Harrenhal, het nieuwe slot van Harren Rijp. Al snel schaarde Edmyn Tulling en een hoop andere rivierheren zich achter hem, maar Aegon kreeg onderweg wel te maken met twee aanvallen waarbij hij veel verliezen leed.[1]

Voor de poorten van Harrenhal ontmoette Aegon Harren, maar de koning koos er voor om de veiligheid van zijn muren te kiezen. De volgende ochtend steeg Aegon tot grote hoogte op met Balerion om vervolgens als een komeet omlaag te komen en Harrenhal in vlam te zetten. Harren de Zwarte en zijn lijn stierven daar uit.[1]

Stormlanden[]

Ondanks de hinderingen maakten het leger van Orys Baratheon toch voort met de hulp van Meraxes en Rhaenys Targaryen. Toen koning Argilac Durrendon het nieuws hoorde over Harrenhal besloot hij de veroveraars te gemoed te treden met zijn eigen leger. Dit resulteerde in de slag van de Laatste Storm. In een tweegevecht wist Orys koning Argilac te doden. Toen diens dochter Argella Durrendon dat nieuws vernam sloot ze de poorten van Stormeinde en riep ze zich uit tot koningin, maar ze werd geboeid afgeleverd bij Orys door de bewoners van de vesting die tevens de poorten openzette voor Orys. Later zou hij met haar trouwen en diens banier en motto overnemen.[1]

De Alliantie[]

Ondertussen was koning Loren I Lannister afgereisd naar Hooggaarde om daar te overleggen met koning Mern IX Gardenier. Zij besloten gezamenlijk het gevaar het hoofd te bieden. Onder hun leiding kwam het grootste leger bijeen dat Westeros ooit had gezien. Ze marcheerden snel op van Guldenloo naar de Zwartwaterstroom. Daar stonden ze tegenover het leger van Aegon en zijn zussen dat vele malen kleiner was.

De vernietiging van het Veld van Vuur.

De koningen besloten al snel over te gaan tot de aanval, maar door de droogte en de ondergrond was het leger een makkelijke prooi voor de draken van de Targaryens. Onder hun vuur stierven duizenden soldaten en kwamen koning Mern IX en zijn nageslacht om het leven. Loren I wist het slagveld te ontvluchten, maar de verslagen koning werd achterhaalt en ging toch op de knieën voor Aegon.[1]

Aegon trok door naar Hooggaarde waar de hofmeester, Harlan Tyrel, de poorten voor hem opende en ook op de knieën ging voor De Veroveraar. De Tyrels werden hierop beleend met Het Bereik.[1]

De overgave van het Noorden[]

Terwijl het Veld van Vuur werd uitgevochten in het zuiden had koning Torhen Stark zijn banieren bijeengeroepen en was hij ook naar het zuiden gemarcheerd om met zijn leger aan te sluiten bij de andere koningen. Hij kwam echter te laat en zijn verkenners rapporteerden over de vernietiging van het slagveld. Hierop besloot Torhen zijn broer Brandon Sneeuw te sturen om te onderhandelen met Aegon. De volgende ochtend trok hij zelf de Drietand over om zijn leenhulde aan de nieuwe koning te betuigen.[1]

De overgave van de Vallei[]

Visenya Targaryen vloog vervolgens naar de Vallei van Arryn om de overgave daar op te eisen. Op haar draak vloog ze gemakkelijk over de gefortificeerde wegen van de Vallei en wist ze te landen op de binnenhof van het Adelaarsnest. Daar trof ze de spelende Kind-koning Ronneel Arryn aan die van haar moeder, Sharra Arryn, met Visenya eventjes mee mocht vliegen. Tijdens deze korte vlucht wist Visenya de overgave van de Vallei te bewerkstelligen.[1]

Dorne[]

Ondertussen vloog Rhaenys Targaryen op haar draak naar Dorne om dat rijk te onderwerpen. Ondanks dat een leger de Prinsenpas bewaakte besloot Rhaenys verder te vliegen, maar ze trof een verlaten Dorne aan. In Zonnespeer had ze een onderhoud met vorstin Meria Martel. Deze vertelde haar dat ze nooit zou buigen.[1]

Oudstee[]

Toen de Hoge Septon het nieuws hoorde over de aankomst van Aegon in Westeros sloot hij zich voor zeven dagen en zeven nachten op in de Sept van Sterrenhemel om te bidden. Daar werd hij door de Oude Vrouw bezocht en vertelde hem dat het Geloof niet het zwaard moest opnemen tegen Aegon. De Hoge Septon verkondigde dit nieuws aan heer Manfred Hoogtoren die daarop zijn poorten opende voor Aegon en ook niet meevocht onder zijn koning bij het Veld van Vuur. Toen Aegon naar Oudstee kwam werd hij in de Sept van Sterrenhemel door de Hoge Septon gekroond tot koning van de Andalen, de Rhoynar en de Eerste Mensen.[1]

Nasleep[]

Na zijn kroning installeerde Aegon I zich in het Aegonfort waar de nieuwe stad Koningslanding omheen zou verrijzen. Enkele jaren na de Veroveringsoorlog startte Aegon de Eerste Dornse Oorlog om alsnog Dorne in te lijven.[4]

Kort na de dood van Harren Rijp braken er verschillende opstanden op de IJzereilanden uit waarbij verschillende individuen het koningschap opeiste. Aegon I vloog er op Balerion naar toe en maakte persoonlijk een einde aan de opstanden en liet de heren hun nieuwe opperheer kiezen in Vickon Grauwvreugd.[5]

Bronnen en referenties[]

Veldslagen tijdens de Veroveringsoorlog
Aegons Eerste Beproeving - Meeuwstede - Riet - Treurwilgen - Harrenhal - Laatste Storm - Veld van Vuur
Advertisement