Westeropedia wiki
Advertisement
Veld van Vuur
Veld van Vuur - Guad.jpg
Het Veld van Vuur, artwork door Guad
Conflict Veroveringsoorlog
Datum 1 AL
Plaats Rak, Het Bereik
Resultaat Belangrijke overwinning voor Aegon Targaryen
Combatanten
Huis Lannister.png Huis Lannister
Huis Gardenier.png Huis Gardenier
Huis Targaryen.png Huis Targaryen
Leiders
Loren Lannister
Mern Gardenier +
Edmund Gardenier +
Aegon I Targaryen
Orys Baratheon
Jon Scaep
Sterkte
5.000 ridders
50.000 soldaten
Ca. 11.000 soldaten
Slachtoffers
5.000 doden 100 doden

Veld van Vuur was een veldslag tijdens de Veroveringsoorlog. De veldslag werd in de regio Rak uitgevochten tussen de legers van Aegon I Targaryen en aan de andere kant Loren Lannister en Mern Gardenier.[1]

Aanloop[]

Toen Mern Gardenier en Loren Lannister het nieuws vernamen dat Aegon I Targaryen was geland op de kusten van Westeros sloten ze gezamenlijk een alliantie in Hooggaarde om deze vreemden terug de zee in te jagen. Ze hadden in totaal zeshonderd banieren bijeen kunnen roepen.[1]

Aegon Targaryen vernam het nieuws over deze gezamenlijke troepenmacht nadat hij Harren Rijp had gedood bij de Brand van Harrenhal. Het leger van Aegon was vijf keer zo klein als dat van zijn tegenstanders en de loyaliteit van veel van zijn bondgenoten was twijfelachtig. Door zijn kleinere omvang van zijn leger kon hij makkelijker manoeuvreren en bij Steensept sloten zijn beide zusters bij zijn leger aan.[2]

Locatie[]

De twee legers troffen elkaar op een weidse, open vlakte ten zuiden van de Zwartwaterstroom. Niet al te ver van waar later de Goudweg zou lopen. Het slagveld zou geleverd worden op een vlakte die bezaaid was vol tarwe en gras. Tot de dag van de slag was er al twee weken geen druppel regen meer gevallen.[2]

De koningen Loren en Mern met hun leger.

De slag[]

Aegon had zijn troepen niet opgesteld op een verdedigbare hoogte, maar op een stevige bodem. Hij liet zijn leger in een halvemaansformatie opstellen en gaf het commando over de grondtroepen aan Jon Scaep zodat hijzelf vanuit de lucht kon meevechten. De centrale linie van de alliantie werd aangevoerd door koning Mern IX Gardenier. Zijn erfgenaam Edmund had het commando over de voorhoede. Koning Loren vormde met zijn leger de rechterflank en heer Eikhart had het commando over de linkerflank[2]

Toen de soldaten van Mern en Loren aanvielen gingen de soldaten van de Targaryens sidderend op de vlucht. De invasie leek gestuit. Niet snel daarna verschenen de drie grote draken op het slagveld: Balerion, Meraxes en Vhaghar. Zij richtten een slachting aan onder de duizenden soldaten. Mern stierf op het slagveld.[1]

Nasleep[]

Meer dan vierduizend man kwamen door het vuur om, nog eens duizend waren er gedood door het zwaard. Het leger van de Targaryens verloren slechts maar een honderd man.[2] Mern Gardenier was samen met zijn zoons en kleinzoons op het slagveld gestorven waarmee er een einde kwam aan het Huis Gardenier. Koning Loren was er nog net op tijd in geslaagd om te vluchten van de verschrikking. Toen zijn leger verslagen was onderwierp Loren zich aan Aegon I Targaryen.[1]

Terwijl de slag woedde leidde ook koning Torhen Stark zijn legers naar het zuiden, maar toen hij de grote van het leger van Aegon zag, de verschrikkingen van het Veld van Vuur en diens draken boog de Koning in het Noorden zijn knie voor Aegon.[3]

Bronnen en voetnoten[]

Veldslagen tijdens de Veroveringsoorlog
Aegons Eerste Beproeving - Meeuwstede - Riet - Treurwilgen - Harrenhal - Laatste Storm - Veld van Vuur
Advertisement