Advertisement
Slag bij Qohor
Slag bij Qohor - Klaradox.jpg

De slag bij Qohor, artwork door Klaradox.
Datum 100 v.AL
Plaats Qohor, Essos
Resultaat Qohori overwinning
Combatanten
Dothraki Qohor
Leiders
Khal Temmo Onbekend
Sterkte
50.000 Dothraki Stadsgarnizoen
Tweede Zonen
Stralende Banieren
3.000 Onbezoedelden
Slachtoffers
12.000 doden 2.400 doden Onbezoedelden

De slag bij Qohor, ook bekend als de Drieduizend van Qohor, was een veldslag voor de muren van de stad tussen de Dothraki en de stad.

Aanloop

Omstreeks 100 v.AL verlieten de Dothraki voor het eerst de Zee van Dothrak en begonnen ze met het plunderen en platbranden van zowel grote als kleinere steden. Eeb van de Khalasars die uitreden was die van khal Temmo en men zag in Qohor in dat zij het volgende doelwit waren van de khal. In allerijl begon men het met versterken van de stadsmuur, werd het garnizoen uitgebreid en werden de Stralende Banieren en de Tweede Zonen. Ook werd er iemand naar Astapor gestuurd om Onbezoedelden aan te schaffen.[1]

Slag

Tijdens de eerste dag van de slag waren de verdedigers geen partij voor de snelle ruiters van de Dothraki en werd in de nacht daarop de plundering gepland van Qohor. Toen de Dothraki de volgende dag in de aanval wilden overgaan vonden ze de drieduizend Onbezoedelden tegenover zich. Opportunistisch ging men in de aanval. Achttien keer gingen de Dothraki in de aanval over, maar ze wisten niet door te breken.[1]

Uiteindelijk hielde de Dothraki op met hun aanvallen na de dood van khal Temmo en zijn Bloedruiters. De nieuwverkozen khal leidde zijn khal verslagen de stad binnen en elke strijder sneed zijn vlecht af en wierp die aan de voeten van de Onbezoedelden.[1]

Nasleep

Sinds die dag bestaat de stadswacht van Qohor nog uitsluitend uit nog uit Onbezoedelden en haar hun speer hang een lange vlecht van mensenhaar.[1]

Bronnen en referenties

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.