Wikia


Samwel
Een Storm van Zwaarden hoofdstuk
StaalenSneeuw
POVSamwel Tarling
pagina246 (Andere versies)
Hoodstuk chronologie(All)
Arya III ← Samwel I → Tyrion III

Samwel II

Samwel I is het achttiende hoofdstuk van het boek Een Storm van Zwaarden. Het hoofdstuk wordt verteld vanuit het oogpunt van Samwel Tarling.

SamenvattingEdit

Samwel Tarling sukkelde voort en probeerde zichzelf op de been te houden. Ze hadden de slag overleefd, maar het waren er maar weinig. Voor de zoveelste keer viel hij en werd hij weer op de been geholpen. Tijdens de tocht zag Sam de hele slag, zoals die op de Vuist der Eerste Mensen gewoed had, weer voor zijn oog verschijnen. De Anderen die niet te stoppen waren en de vele doden.

Grenn probeerde Sam op te beuren. Niks leek hem op te beuren. Toen ze voort zwoegden kwamen ze een Andere tegen. Ze probeerde hem te verjagen. In een wanhoopsdaad viel Sam hem met zijn dolk van drakenglas aan en wist hem te doden.

PersonagesEdit

PlaatsenEdit

Overige termenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.