Westeropedia wiki
Advertisement
Naam
Huis Tarling.png
Randyl Tarling
Huis Tarling.png
Randyl Tarling.png
Titel(s):Heer van Hoornheuvel
Wetmeester
Huis:Tarling
Eedgebonden aan:Huis Tyrel
Geslacht:Man
Boeken:Het Spel der Tronen
De Strijd der Koningen
Een Storm van Zwaarden
Een Feestmaal voor Kraaien
Een Dans met Draken
Echtgeno(o)t(e):Melessa Florens
Kinderen:Samwel, Talla en Dickon Tarling
Acteur:James Faulkner

Randyl Tarling is het hoofd van het Huis Tarling en is Heer van Hoornheuvel. Hij is de vader van Samwel en Dickon Tarling.[1]

Uiterlijk en persoonlijkheid[]

Randyl Tarling heeft een korte, grijze stekelbaard en hij heeft de reputatie geen blad voor de mond te nemen.[2]

Biografie[]

Randyl Tarling was verantwoordelijk voor de overwinning bij de Slag bij Esfoort.[3] Bij die slag doodde hij Heer Cafferen.[4]

Randyl Tarling heeft verscheidene keren getracht zijn oudste zoon Samwel mannelijker te maken. Op diens vijftiende naamdag besloot de Heer van Hoornheuvel dat hij hem onterfde en hem naar de Muur stuurde.[5] Toen Renling zich uitriep tot koning volgde Renling Tarling hem met zijn soldaten.[2] Na de dood van Renling schaarde hij zich samen met Hamer Tyrel zich achter Tywin Lannister. Tijdens de Slag van het Zwartewater voerde hij het commando over het centrum.[6]

Vervolgens werd hij er door Tywin Lannister op uitgestuurd om de Noorderlingen die op marcheerde naar Schemerdel aan te pakken.[7] Daar was hij instaat om het leger te vernietigen.[3] Ook wist hij Maagdenpoel te veroveren.[8] Nadat hij de stad had veroverd wist hij een huwelijkspartner voor zijn zoon Dickon te vinden en bracht hij weer recht in de regio.[9]

Randyl Tarling haastte zich naar Koningslanding na de gevangenname van Marjolij Tyrel en werd door Kevan Lannister benoemt tot Wetmeester in de nieuwe Kleine Raad.[10]

Bronnen en voetnoten[]

Advertisement