Westeropedia wiki
Advertisement
Naam
Wapenteken-Huis Baratheon.png
Orys Baratheon
Wapenteken-Huis Baratheon.png
Orys Baratheon - Kwnnos.png
Orys Baratheon, artwork door Kwnnos
Titel(s):Heer van Stormeinde
Hand des Konings
Huis:Baratheon
Trouw aan:Aegon I Targaryen
Geslacht:Man
Boeken:De Wereld van IJs & Vuur
Vuur en Bloed
Het Spel der Tronen
Vader:Aerion Targaryen (vermoedelijk)
Echtgeno(o)t(e):Argella Durrendon
Kinderen:Davos en Reimond Baratheon

Orys Baratheon is de stichter van het Huis Baratheon en - volgens de geruchten - de bastaardbroer van Aegon I Targaryen. Hij stond bekend wegens zijn dapperheid.[1]

Biografie[]

De Verovering[]

Orys Baratheon begon als een krijgsman in het leger van Aegon Targaryen maar wist dankzij zijn dapperheid op te klimmen tot een bevelhebber.[1] Aan de vooravond van de verovering eiste Aegon I Targaryen dat Orys met de dochter van Argilac Durrendon zou trouwen, maar deze weigerde in te gaan op dit aanbod vanwege dat Orys een bastaard was.[2] Na de provisorische kroning van Aegon Targaryen werd hij volgens de overlevering benoemd tot de eerste Hand des Konings. Vervolgens marcheerde hij aan het hoofd van het leger naar het zuiden om de Stormlanden op te eisen.[3]

Argilac Durrendon reed met zijn leger uit om Orys het hoofd te bieden en dat resulteerde in de slag van de Laatste Storm. Tijdens deze slag duelleerde Orys met Argilac en wist hem te doden. Toen hij naar Stormeinde marcheerde werd Argella Durrendon geketend bij hem gebacht. Orys ontdeed haar van haar ketenen en zou met haar trouwen.[3]

Heer van Stormeinde[]

Hij verkreeg van koning Aegon I officieel de heerschappij over Stormeinde en de Stormlanden. Tijdens de Eerste Dornse Oorlog leidde Orys via de Beenderweg een aanval op Dorne.[4] Na een aanval werd hij gedwongen om terug te trekken, maar hij werd gevangen genomen door Wyl van Wyl en werd zijn zwaardhand afgehakt.[5] Hij verbleef zeven jaar lang in gevangenschap tot dat het losgeld eindelijk door de koning werd betaald.[6] Tijdens zijn gevangenschap was hij wel behoorlijk verbitterd geraakt en was hij tegen de vrede met Dorne toen Aegon I deze sloot.[4]

Orys diende als eerste Hand van Aegon I, maar nadat hij was vrijgekocht uit zijn gevangenisstraf vroeg hij om ontheffing uit zijn functie. "De Hand des Konings moet een hand hebben", zei hij, "ik wil niet dat ze het over de Stomp des Konings hebben." Aegon verleende hem die ontheffing en benoemde Edmyn Tulling tot zijn opvolger.[7]

Tijdens de regering van Aenys I Targaryen leidde Orys de strijd tegen de Gierenkoning die bekend zou komen te staan als de Gierenjacht.[8] Ditmaal kwam hij tegenover Walter Wyl te staan en kon hij wraak op hem nemen vanwege zijn hand. Hij hakte diens handen en voeten af, maar tijdens de terugweg naar Stormeinde overleed hij aan zijn verwondingen.[5]

Bronnen en referenties[]

Kleine Raad van Aegon I Targaryen
Hand des Konings: Orys Baratheon - Edmyn Tulling - Alton Celtigar - Osmund Sterk - Alyn Stookewaard Grootmaester: Ollidar - Lewe - Gawen Wetmeester: Triston Massys Muntmeester: Crispian Celtigar Vlootmeester: Daemon Velaryon - Aethan Velaryon Koningsgarde: ser Corlys Velaryon
Advertisement