Westeropedia wiki
Advertisement
Nachtwacht

De Broeders van de Nchtwacht leggen hun eed af.

De Nachtwacht is een militaire orde en gezworen broederschap die de Muur verdedigt tegen het gevaar dat van Achter de Muur komt zoals Wildlingen en Anderen. De huidige, de 998ste, bevelhebber van de Nachtwacht is Jon Sneeuw.

Geschiedenis[]

De Wacht ontstond in de nasleep van de Lange Nacht. Ze worden dan ook gezien als de eerste militante organisatie van Westeros. In het begin van hun geschiedenis genoten ze groot aanzien en was het een eervolle roep, maar door het verstrijken van de vele jaren is de Nachtwacht erg geslonken.[1]

Tijdens het Heldentijdperk voorzagen de Kinderen van het Woud jaarlijks de Nachtwacht van een honderdtal dolken van Drakenglas.[2]

Toen de Krijgersvorstin Nymeria Dorne had veroverd stuurde ze de overwonnen koningen, zes in totaal, in gouden kluisters naar de Muur om daar de Wacht te dienen.[3]

De Wachters op de Muur - Zippo514

De Wachters van de Muur, artwork door Zippo-514.

Organisatie[]

Structuur[]

Aan het hoofd van de Nachtwacht staat de bevelhebber. Deze wordt na de dood van zijn voorganger verkozen met een meerderheid van tweederde van de stemmen van zijn medebroeders.[4] De broeders van de Nachtwacht zijn onderverdeeld in drie verschillende groepen die hun eigen leider hebben.

  • Wachtruiters: broeders die verkenningstochten Achter de Muur doen en onderzoek doen naar de woonplaatsen van de Wildlingen.
  • Bouwers: De bouwers zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het verbeteren van de gebouwen en de Muur zelf.[5]
  • Oppassers: Zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse taken. Het jagen, koken en wapens onderhouden.[5]

Eed[]

Als broeders toetreden bij de Nachtwacht moeten ze bij de Sept of de Hartboom een eed afleggen. Deze gaat als volgt:

De nacht daalt, en daarmee vangt mijn wake aan. Die zal geen einde nemen voordat ik sterf. Ik zal geen vrouw nemen, geen land bezitten, geen kinderen verwekken. Ik zal geen kronen verwerven, noch roem vergaren. Ik zal leven en sterven op mijn post. Ik ben het zwaard in de duisternis. Ik ben de waker op de muren. Ik ben het vuur dat brandt tegen de kou, het licht dat gloort in de ochtend, de hoorn die de slapers wekt, het schild dat de rijken der mensen beschermt. Ik wijd mijn leven en eer aan de Nachtwacht toe, in deze en alle komende nachten.
Het Spel der Tronen, Jon V, blz. 484

Eigendommen[]

Forten[]

De Nachtwacht telt in totaal negentien forten die de Muur bewaken, maar daarvan waren er aan het begin van de Oorlog van de Vijf Koningen maar slechts drie van in gebruik. In de historie waren er nooit meer dan zeventien in gebruik.[6] De forten die tot 300 NdV gebruikt werden waren de Schaduwtoren, Slot Zwart en Oostwacht aan Zee. Onder het opperbevelschap van Jon Sneeuw werd er gestart met het opnieuw bemannen van de forten Lange Terp en Steendeur.[7][8]

De Gift[]

Ten zuiden van de Muur liggen Brandons Gift en de Nieuwe Gift. Deze landerijen moeten de Nachtwacht voorzien van het nodige voedsel en paarden.[6]

Bronnen en voetnoten[]

Advertisement