Westeropedia wiki
Advertisement

De Laatste Held van de Eerste Mensen leefde gedurende de Lange Nacht. Zijn verhaal wordt door Ouwe Nans aan Bran Stark verteld. Ze kon echter haar verhaal niet afmaken.[1]

Legende[]

"Dat waren de dagen voordat de Andalen kwamen, en lang voor de vrouwen uit de steden van de Rhoyne over de Zee-engte vluchtten, en de honderd koninkrijken van die tijd waren de koninkrijken van de Eerste Mensen, die deze gebieden aan de Kinderen van het Woud hadden ontnomen. Maar hier en daar in het bolwerk van het woud huisden de kinderen nog in hun houten steden en holle heuvels, en de gezichten in de bomen hielden de wacht. En dus, toen kilte en dood de aarde vervulden, besloot de Laatste Held die kinderen op te zoeken, in de hoop hun oeroude magie terug kon winnen wat de legers der mensen hadden verloren. Hij trok de dode landen in met een zwaard, een paard, een hond en een twaalftal metgezellen. Jarenlang zocht hij, tot hij geen enkele hoop meer had dat hij de Kinderen van het Woud in hun geheime steden ooit zou vinden. Een voor een stierven zijn vrienden, en zijn paard stierf, en ten slotte zelfs zijn hond, en zijn zwaard raakte zo stijfbevroren dat de kling brak toen hij het trachtte te gebruiken. En de Anderen roken het warme bloed in zijn aderen en volgden geluidloos zijn spoor en beslopen hem met troepen wilde spinnen, als jachthonden zo groot..."
Het Spel der Tronen, Bran IV, blz. 226

Bronnen en voetnoten[]

Advertisement