Westeropedia wiki
Advertisement

De IJzerbank van Braavos, artwork door DubuGomdori.

De IJzerbank van Braavos is een machtige bank afkomstig uit Braavos. Hun devies luidt: "De IJzerbank krijgt wat haar toekomt."[1] De IJzerbank heeft van alle banken in de Vrijsteden de grootste en geduchtste reputaties.[2]

Geschiedenis[]

Het ontstaan van de IJzerbank gaat terug tot de stichting van de stad toen de bewoners hun rijkdommen verborgen in een oude ijzermijn om ze te beschermen tegen dieven en piraten. Naar mate de stad groeide raakten de schachten en spleten van de mijnen vol. Hierdoor gingen rijke Braavosi leningen verstrekken in plaats van hun rijkdom te laten slapen in een mijn.[3]

Volgens Mathars De Oorsprong van de IJzerbank en Braavos heeft de IJzerbank drieëntwintig stichters die elk een sleutel hadden van de onderaardse gewelven. Hun nabestaanden staan heden te dage bekend als de "Sleutelbewaarders".[3]

In de loop van de eeuwen heeft de IJzerbank volgens de verhalen vele koningen en prinsen ten val gebracht vanwege dat ze hun beloftes niet nakwamen aan de bank.[3]

Bestuur[]

In de raad van de IJzerbank zetelen de Sleutelbewaarders, maar ook enkele andere rijke families die aandelen in de bank hebben nemen een positie in de raad in.[3]

Bronnen en referenties[]

Advertisement