Wikia


Huis Graftweg van Ciderhal
Huis Graftweg van Ciderhal
Wapenschild Een rode appel op een gouden veld
Motto Een smaak naar glorie
Zetel Ciderhal
Gebied Bereik
Titel Heer van Ciderhal
Leenheer Huis Tyrel
Zijlinies Huis Graftweg van Nieuwton
Oprichter Graft de Boogschutter

Het huis Graftweg van Ciderhal is een adellijk huis uit het Bereik en is eedplichtig aan het Huis Tyrel. Hun zetel is Ciderhal.

Ze staan in de volksmond bekend als de "rode appels" om hen te onderscheiden van hun verre verwanten van het Huis Graftweg van Nieuwton.

Hun wapenschild vertoont een rode appel op een gouden veld.[1] Volgens semi-canonieke bronnen luidt hun wapenspreuk "Een smaak naar glorie".[2]

Geschiedenis Edit

Het huis werd in het Heldentijdperk gesticht door Graft de Boogschutter.[3]

De rode appels namen deel aan het Toernooi van Esfoort in 209 NdV onder leiding van Steffon Graftweg. Hierbij zou hij in het strijdperk treden tegen ser Duncan de Lange. Bij dit gevecht schaarde diens neef Reimon Graftweg zich aan de zijde van ser Duncan en zei hij dat "heer in zijn eigen recht" zou zijn. Hiermee was de afsplitsing van het nieuwe huis een feit.[1]

Leden Edit

Huidige leden Edit

Er zijn ook nog enkele leden van het huis wiens familiebanden niet duidelijk zijn:

Historische leden Edit

Bronnen en referenties Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.