Wikia


Naam Hamer
Groep:Tweede Zonen
Geslacht:Man
Boeken:Een Dans met Draken

Hamer is een huurling en is een smid bij de Tweede Zonen.[1]

UiterlijkEdit

Hamer is een bizar uitziende bonk wiens linkerarm twee keer zo dik dan zijn rechterarm is.[2]

Bronnen en referentiesEdit

  1. Een Dans met Draken, Appendix, Essos aan gene zijde van de zee-engte, De huurlingen - mannen en vrouwen van de vrije compagnieën
  2. Een Dans met Draken, Tyrion XII
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.