Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
Grote Raad - Marc Simonetti.jpg
Alle heren van het rijk hadden zich in Harrenhal verzameld voor de Grote Raad, artwork door Marc Simonetti.

De Grote Raad van 101 NdV was door koning Jaehaerys I Targaryen bijeen geroepen om zijn opvolging te regelen. De Grote Raad vond in 101 NdV in Harrenhal plaats.

Er was voor Harrenhal gekozen, omdat het enige kasteel was dat alle heren uit de Zeven Koninkrijken kon herbergen. Ten tijde van de Raad groeide het nabijgelegen Harrenstad uit tot één van de grootste steden van het rijk.[1]

Voorgeschiedenis

In 92 NdV overleed prins Aemon Targaryen, de eerste erfgenaam van koning Jaehaerys. Hierop benoemde de koning zelf zijn nieuwe erfgenaam, namelijk diens tweede zoon Baelon Targaryen. Baelon overleed echter al in 101 NdV en in plaats van ook ditmaal zelf zijn opvolger te kiezen besloot koning Jaehaerys de Grote Raad bijeen te roepen om de kwestie omtrent de successie op te lossen.[1]

Kandidaten

Bij aanvang van de Grote Raad waren er elf kandidaten, waarvan de aanspraken van negen al snel werden afgewezen. Hierdoor bleven er nog twee grote kandidaten over. Eén van hen was vrouwe Jeane Arryn.[2] Allereerst prins Viserys Targaryen, de zoon van prins Baelon en diens zustervrouw Alyssa Targaryen. De andere kandidaat was Laenor Velaryon, de zoon van prinses Rhaenys Targaryen.[1]

Het eerstgeboorterecht stond aan de kant van Laenor en daarnaast kon Laenor zich ook buigen op de onmetelijke rijkdom van zijn vader Corlys Velaryon. Prins Viserys was echter nauwer verwant aan de koning als kleinzoon zijnde en daarnaast was hij de laatste berijder geweest van de draak Balerion.[1]

Uitkomst

De heren Ellard Stark en Boremond Baratheon en een aantal kleinere heren spraken zich uit ten faveure van Laenor Velaryon. Hierdoor won Viserys met een grote meerderheid van stemmen waarmee hij de nieuwe Prins van Drakensteen werd.[1]

Bronnen en referenties

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.