Westeropedia wiki
Advertisement

De Grote Expeditie is een grootscheepse die georganiseerd was door bevelhebber Jeor Mormont van de Nachtwacht in 299 AL om antwoord te krijgen op verschillende ontwikkelingen Achter de Muur.

Jeor Mormont zou vanaf Slot Zwart tweehonderd broeders van de Nachtwacht meenemen Voorbij de Muur. Qhorin Halfhand zou nog eens honderd broers meenemen vanaf de Schaduwtoren.[1]

Aanloop[]

De bevelhebber van de Nachtwacht Jeor Mormont vernam van verschillende kanten verontrustende dingen van gebeurtenissen die zich Voorbij de Muur afspeelden. Zo kwamen er berichten binnen dat de Koning-achter-de-Muur Mans Roover bezig is om zijn leger te verzamelen om naar het zuiden te trekken.[2]

Doelen[]

Expeditie[]

De verkenners van de expeditie stonden onder leiding van Jarmen Bokwel en de voorhoede onder leiding van Thoren Smalhout. Jeor Mormont gaf leiding aan de hoofdmacht. Achter hem leidde ser Mallador Slot de bagagetrein en ser Ottyn Welck voerde de achterhoede aan.[4]

Vanaf de Muur ging de expeditie noordwaarts. Ze passeerden vele verlaten Wildlingendorpen. Toen de expeditie Crasters Burcht bereikten vernam bevelhebber Jeor Mormont dat Mans Roover dat hij zijn leger verzamelde in de Vorstkaken.[5] Vanaf daar trekt men door naar de Vuist der Eerste Mensen en bevelhebber Mormont beslist dat hij daar stelling neemt.[6] Op de Vuist werd men aangevallen door de Anderen en vele broeders vonden er de dood.[7] Jeor Mormont wist de slag met vijftig anderen te overleven.[8]

Van de overlevenden wist het merendeel aan te komen bij Crasters Burcht. Ondertussen was de ontevredenheid onder de broeders groot. Dat resulteerde in de Muiterij van Crasters Burcht waarbij Jeor Mormont door broeder Ollo werd gedood. Hiermee kwam er feitelijk een einde aan de expeditie.[9]

Bronnen en referenties[]

Advertisement