Advertisement
Naam Wapenschild Huis Stark.png Ellard Stark Wapenschild Huis Stark.png
Titel(s):Heer van Winterfel
Landvoogd van het Noorden
Periode:tot ca. 102 NdV
Huis:Stark
Geslacht:Man
Boeken:De Wereld van IJs & Vuur

Ellard Stark was het hoof van het Huis Stark en Heer van Winterfel ten tijde van de Grote Raad van 101 NdV waar hij zich uitsprak voor Laenor Velaryon.[1]

Bronnen en referenties

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.