Westeropedia wiki
Advertisement
Eerste mensen

De Eerste Mensen

De Eerste Mensen was een mensen volk dat als eerste voet zette op Westeros. Hun invloed is sterk aanwezig in het Noorden.

Geschiedenis[]

De Eerste Mensen ontstonden in de graslanden bij de oude Zilverzee voordat ze hun lange reis naar het westen begonnen.[1]

Tijdens het Tijdperk van de Dageraad, ongeveer 12.000 jaar voor Aegons Landing, kwamen de Eerste Mensen via de Arm van Dorne vanuit het Oostelijke continent aan op Westeros. Zij arriveerden met bronzen zwaarden en rijdend ter paard. Toen de Eerste Mensen begonnen met het bouwen van hun hofsteden en boerderijen hakten ze ook de gezichten om en wierpen die in het vuur.[2] Volgens de mensen uit het Noorden werden ze aangevoerd door de Eerste Koning die begraven zou liggen in de Grote Terp.[3]

Oorlog[]

Hierop trokken de Kinderen van het Woud ten strijde. Volgens de oude liederen zouden hun Groenzieners met krachtige, duistere magie het water van de Zee-engte hebben laten stijgen en de Arm van Dorne hebben veranderd in een archipel. De oorlog tussen de twee volken duurde lang en vele Kinderen stierven.[2]

Uiteindelijk kregen de wijzen van beide volken de overhand en men kwam samen op het Eiland der Gezichten op het meer Godsoog. Hier sloot men het Verbond. Met het Verbond ging een vierduizend jaar durende vriendschap van start. En mettertijd zworen de Eerste Mensen hun oude goden af en gingen de Goden van de Kinderen aanbidden.[2]

Vriendschap[]

Het Verbond tussen de twee volken hield lang stand, gedurende het hele Heldentijdperk en de Lange Nacht. Tijdens de Lange Nacht leidde de Laatste Held de coalitie van de Eerste Mensen en Kinderen tegen de Anderen.[4] Toen de Andalen arriveerden stond Westeros weer in vuur en vlam, maar de met staal bewapende krijgers van de Andalen kregen de overhand. Slechts het Noorden wist stand te houden tegen dit wrede nieuwe volk. Alleen hier bleef de heerschappij van de Eerste Mensen voortduren.[2]

Cultuur[]

Na het Verbond zwoer men algauw hun eigen oude goden af en gingen geloven in de goden van de kinderen.[2] Daarnaast introduceerden de Eerste Mensen ook de horigheid in Westeros, een praktijk die alleen nog maar op de IJzereilanden voorkomt.[5]

Bronnen en referenties[]

Advertisement