Westeropedia wiki
Advertisement
1rightarrow.png Zie voor het boek uit de reeks van Het Lied van IJs en Vuur: Een Dans met Draken
Drakendans
The God's Eye - Ertacaltinoz.jpg
De Drakendans, artwork door Ertaç Altınöz.
Datum 129 AL - 131 AL
Plaats Westeros
Resultaat Dood van beide claims


Combatanten
Huis Targaryen (Zwarten) Huis Targaryen (Groenen)
Leiders
Koningin Rhaenyra
Daemon Targaryen
Koning Aegon II
Aemond Targaryen

De Drakendans was een grootschalige burgeroorlog in Westeros tussen twee takken van het Huis Targaryen die daarmee heel het rijk in de persoonlijke vete betrokken.

Achtergrond[]

Al tijdens de regering van Jaehaerys I Targaryen was er de vraag wie hem zou moeten opvolgen. Tijdens de Grote Raad van 101 NdV werd na lang beraad gekozen voor Viserys I Targaryen in plaats van Laenor Velaryon die van moederszijde een Targaryen was. Volgens vele had deze keuze een precedent geschapen waardoor een vrouw de IJzeren Troon niet kon erven.[1]

De discussie over de troonsopvolging laaide weer op tijdens de regering van Viserys I Targaryen. Hij had zijn dochter Rhaenyra Targaryen verkozen tot zijn erfgenaam, ondanks de precedenten van de Grote Raad van 101 NdV. Toen hij een zoon kreeg bij zijn tweede vrouw laaide de discussie ten volle op, met name door de partij rondom zijn tweede vrouw Alicent Hoogtoren.[2]

Viserys bleef bij zijn besluit om Rhaenyra als troonopvolger te houden. Bij het toernooi dat werd gegeven in 111 NdV kregen de beide partijen hun naam. De Zwarten van Rhaenyra en de Groenen van Alicent Hoogtoren.[2]

Aanleiding[]

In 129 NdV overleed koning Viserys I Targaryen in zijn bed in de Rode Burcht. Rhaenyra verbleef op dat moment in Drakensteen waardoor koningin Alicent snel handelde en haar zoon Aegon II Targaryen tot koning werd gekroond. Toen dit nieuws op Drakensteen bekend werd ondernam men meteen actie en begonnen de beide partijen de heren in het rijk voor hen te winnen.[3]

De dood van Arrax, artwork door Ashley Rice.

Verloop[]

Moordpartijen[]

De eerste dode die tijdens het conflict viel was de oude muntmeester Leyman Bijenburg die aan de raadstafel door Christan Coolsch werd gedood. De draken waren met hun berijders uitgevlogen om steun te verwerven onder de heren van de Zeven Koninkrijken en bij Stormeinde kwam het tot een botsing tussen prins Aemond Targaryen en Lucerys Velaryon. Zij gingen met hun draken de strijd aan in het stormachtige weer van de Scheepskrakerbaai. Aemond wist zijn tegenstander te doden en een dag later spoelde de dode draak Arrax bij Stormeinde aan.[3]

Als reactie hierop huurde Daemon Targaryen een paar huurmoordenaars in om één van de zoons van Aegon II Targaryen te doden. Bloed en Kaas wisten de Rode Burcht binnen te dringen en koningin Helaena Targaryen te overvallen en doden uiteindelijk prins Jaehaerys Targaryen.[3]

Drakenoorlog[]

Het kwam tot een eerste confrontatie tussen de beide partijen in de Slag bij Roekenrust alwaar prinses Rhaenys Targaryen sneuvelde. Ondanks dat twee draken al vroeg overleden tijdens de Dans waren het merendeel van de draken onder controle van de Zwarten. Voor de oude onbereden draken hadden zij nieuwe berijders gevonden van het Drakenzaad op Drakensteen.[3]

De veldslagen tussen de Groenen en de Zwarten werden met name in de Rivierlanden onderling door de heren uitgevochten, dan door de Targaryens zelf. Na de dood van prins Jacaerys Velaryon bij de Slag van de Geul besloot Rhaenyra de draken wel in te gaan zetten. Toen Aemond Targaryen zijn leger naar Harrenhal had geleid waren de Zwarten instaat om Koningslanding in te nemen.[3]

Ondertussen werden de kusten van de Westlanden geplunderd door de IJzergeborenen onder Dalton Grauwvreugd die daar huis hielden voor koningin Rhaenyra. Vrouwe Johanna Westerling wist de Rots van Casterling succesvol tegen hen te verdedigen.[4]

Veruit de bloedigste slag van de oorlog vond plaats aan het Godsoog en zou bekend komen te staan als het Slagersbal. De eerste echte grote confrontatie tussen beide partijen met draken vond plaats bij Stortstede. In de Eerste Slag van Stortstede liepen echter Ulf Witte en Hugo Hamer van partij over, maar zij werden op hun beurt weer verraden op de vooravond van de Tweede Slag van Stortstede.[3]

Koningslanding[]

Na de Inname van Koningslanding dook er een profeet op in de stad die bekend staat als de Herder. Hij predikte tegen de vernietigingen van de draken en na de Eerste Slag van Stortstede nam de angst tegen de draken toe en kreeg de herder veel aanhangers. Dit resulteerde in de Bestorming van de Drakenkuil waar de aanwezige draken bij werden gedood. Hierop vluchtte koningin Rhaenyra Targaryen de stad uit. Na haar vertrek kwamen er twee pretendenten in de stad uit het volk voort gedurende de Driekoningenmaan. Zowel de pretenties van Trystan Heusvuur en Gaemon Bleekhaar eindigden tijdens de oorlog.[3]

De rust en orde in de stad werden hersteld door heer Borros Baratheon, maar kort daarop marcheerde het leger van de Jongens op richting de stad en reed hij hen te gemoed om slag te leveren. In de slag die volgde sneuvelde heer Baratheon door de hand van Kermit Tulling.[5]

Zonnevier verslindt prinses Rhaenyra, artwork door Ashley Rice.

Overname van Drakensteen[]

Koning Aegon II Targaryen werd tijdens de Inname van Koningslanding de stad uit gesmokkeld door Larys Sterk en op zijn aanraden vertrok Aegon naar Drakensteen. Daar leefde Aegon II een tijdlang in de schaduw tot dat hij samen met een paar getrouwen Citadel van Drakensteen innam. Tijdens zijn gevecht met Baela Targaryen kwam zijn draak Zonnevier om en in een poging zijn eigen leven te redden brak hij zijn beide benen.[3]

Toen Rhaenyra terugkeerde naar Drakensteen na de Bestorming van de Drakenkuil werd ze verraden door ser Alfred Brem en werd ze gevangen genomen. Hierop gaf Aegon II de opdracht om haar levend te voeren aan haar draak Syrax. Op die wijze stierf Rhaenyra.[3]

Het einde van Aegon II[]

Ondertussen had het leger van Cregan Stark de Nek overgestoken en na de Slag van de Koningsweg was de positie van Aegon II niet al te sterk meer. Corlys Velaryon raadde hem aan om het zwart aan te nemen. Aegon ging hier echter niet mee akkoord, maar de volgende ochtend vond men hem dood met zwarte lippen. Daarmee was ook de pretendent van de groene partij gestorven.[3]

Valse Dageraad[]

Na de dood van Aegon II bestond er hoop voor de groenen dat ze zich alsnog zouden ontdoen van de zwarten. Namens hen plunderde Dalton Grauwvreugd de Westlanden, werden er huurlingen geronseld in Essos en had men de beschikking over de Velaryon-vloot, maar deze hoop bleek gebouwd op los zand want vanuit het Noorden marcheerde er een leger onder leiding van Cregan Stark zich zuidwaarts.[6]

Uur van de Wolf[]

Toen Cregan Stark arriveerde in de hoofdstad zag hij zichzelf genoodzaakt om op te treden tegen de vergiftigers van Aegon II Targaryen te straffen. De periode van zijn rechtspraak zou bekend komen te staan als het Uur van de Wolf. Tweeëntwintig mensen werden opgepakt waaronder Corlys Velaryon. ser Gyllis Belgraaf en Larys Sterk verkozen de dood en de rest zou naar het Noorden gaan om zich aan te sluiten bij de Nachtwacht.[6]

Nasleep[]

Nadat Cregan Stark terugkeerde naar het keerde kwam ook de rust weer. Inmiddels was Aegon III Targaryen koning, maar vanwege dat hij minderjarig was werd er een regentenraad van zeven personen gevormd tot dat hij meerderjarig was. Gedurende de Dans waren er vele draken omgekomen en tijdens het bewind van Aegon III waren er nog drie in leven, maar de laatste draken zouden in zijn dagen sterven. Hij trachtte wel tevergeefs om de drakeneieren met magie tot leven te wekken, maar de draken waren verdwenen.[6]

Bronnen en referenties[]

Advertisement