Westeropedia wiki
Advertisement

Dothraki

De Dothraki is een strijdend nomadenvolk in Essos die de velden van de Zee van Dothrak berijden. De Dothraki kenmerken zich als lange mensen, een koperkleurige huid en donkere amandelvormige ogen.[1]

Geschiedenis[]

De Dothraki leven al eeuwen op de centrale graslanden van Essos. Tijdens de hoogtijdagen van het Koninkrijk van Sarnor vochten de Dothraki voor de verschillende Sarnori-koningen in diens onderlinge oorlogen. Uiteindelijk verenigden alle Dothraki zich tijdens de Eeuw van Bloed onder khal Mengo en vielen ze de steden van Sarnor aan. Na het Veld van de Kraaien, waarbij ze de macht van Sarnor broken, werden ze de heersende mogendheid in wat later de zee van Dothrak genoemd zou worden.[2] Ook wisten ze de Ibbenezen op het vasteland te overwinnen, maar dat gebeurde pas nadat zij khal Onqo hadden verslagen.[3] De opmars van de Dothraki werd ten slotte in de Slag bij Qohor gestopt door de Onbezoedelden.[4]

Maatschappij[]

De Dothraki rijden in grote stammen rond, die een Khalasar worden genoemd. De leider van zo'n Khalasar is de Khal, deze wordt beschermd door zijn Bloedruiters en zullen hem zelfs volgen tot in de dood.[5]

Ze kennen maar één permanente plaats en dat is Vaes Dothrak. Deze plaats wordt altijd bewoond door de Dosh Khaleen en in principe is de plaats groot genoeg om plaats te bieden aan alle khalasars.[5]

Cultuur[]

Huwelijken[]

Het is bij de Dothraki gebruikelijk dat de trouwerijen van zonsopgang tot zonsondergang duren.[6] Tijdens de feesten tijdens het huwelijk wordt er door de vrouwen gedanst, tijdens deze dans kunnen rijders uit de Khalasar een vrouw opeisen. Als er meerdere strijders zijn die één vrouw opeisen, dan vechten deze een gevecht uit tot de dood. Een huwelijk zonder minstens drie doden wordt als een slecht voorteken beschouwd.[6]

Als een vrouw een kind draagt is het de bedoeling dat de khaleesi een paardenhart eet om het ongeboren kind kracht te schenken.[7]

Geloof[]

Voor de Dothraki bestaan geen tastbare goden, maar gelooft men wel in de profetie van de Hengst Die de Wereld Bestijgt. Volgens hen is dat een khal die alle khalasars verenigd en alle mensen ter wereld tot zijn kudde maakt.[7]

De Dothraki geloven dat de wereld ophoudt met bestaan als het spookgras uit de Schaduwlanden de hele wereld heeft overwoekerd en al wat leefde heeft gedood.[8]

Bronnen en voetnoten[]

Advertisement