Westeropedia wiki
Advertisement
Naam
Huis Targaryen.png
Daemon Targaryen
Huis Targaryen.png
Daemon Targaryen (inzet) - Marc Simonetti.jpg
Andere namen:Heer Vlooienzak
Stadsprins
Titel(s):Muntmeester
Wetmeester
Bevelhebber van de Stadswacht
Koning van de Zee-engte
Huis:Targaryen
Geboortejaar:81 NdV
Geslacht:Man
Boeken:De Wereld van IJs & Vuur
Vader:Baelon
Moeder:Alyssa Targaryen
Broers en zussen:Viserys I Targaryen
Echtgeno(o)t(e):Rhea Roys (1)
Laena Velaryon (2)
Rhaenyra Targaryen (3)
Kinderen:Rhaena, Baela, Aegon en Viserys Targaryen

ser Daemon Targaryen was een jongere broer van koning Viserys I Targaryen en was de vader van koningen Aegon III en Viserys II Targaryen.

Persoonlijkheid[]

Daemon Targaryen was een man met een grillige persoonlijkheid en voelde zich snel beledigd, maar hij was echter ook charmant, brutaal en gevaarlijk.[1]

Biografie[]

Vroege jaren[]

Daemon Targaryen werd geboren als de tweede zoon van prins Baelon de Boude en zijn zustervrouw Alyssa Targaryen. Hij werd al op 16-jarige leeftijd door koning Jaehaerys I Targaryen geridderd en kreeg van hem ook tevens het zwaard Donkere Zuster overhandigd wegens zijn ridderlijkheid. Daemon trouwde in 97 NdV ook met vrouwe Rhea Roys, maar zowel zijn vrouw als de Vallei bevielen Daemon niet, waardoor het echtpaar van elkaar vervreemde.[1]

Bij de Grote Raad van 101 NdV was hij tevens de grootste aanhanger van zijn broer Viserys, dat kwam mede doordat hij hoopte om diens troonopvolger te worden. Toen het er tijdens de Grote Raad naar uitzag dat Corlys Velaryon gewapenderhand zou gaan bepalen verzamelde ook Daemon zijn eigen gezworenen om de rechten van zijn broer te beschermen. Slechts door bemiddeling van Jaehaerys werd er een bloedbad vermeden.[1]

Eerste openbare functies[]

Toen zijn broer Viserys I koning werd diende Daemon Targaryen eerst als muntmeester en later ook als wetmeester in de kleine raad van zijn broer. Zin rivaal, ser Otto Hoogtoren, wist echter koning Viserys I ervan te overtuigen Daemon uit zijn functies te zetten. Vervolgens werd hij daarop de bevelhebber van de Stadswacht van Koningslanding in 104 NdV.[1]

Kapitein Daemon van De Stadswacht, artwork door Marc Simonetti.

Daemon zorgde ervoor dat de wachters een betere wapens en opleiding kregen en tevens gaf hij hen ook de mantels waaraan de soldaten hun bijnaam zouden gaan ontlenen. Hij was vaak te vinden in de stad en iedereen in de stad kende hem ook daardoor. Onder zijn leiding nam de misdaad sterk af in Koningslanding. Ook leerde hij de Lyseense danseres Mysaria kennen die zijn maîtresse zou worden.[1]

Strijd in de Zee-Engte[]

Doordat Daemon zich door het huwelijk van Viserys I met Alicent Hoogtoren definitief gepasseerd voelde sloot hij op Drakensteen een verbond met Corlys Velaryon. Met diens vloot en zijn draak Caraxes trok hij in 106 NdV ten strijde tegen het Koninkrijk van de Drie Dochters, dat een verbond was van de steden Lys, Tyrosh en Myr.[1]

Viserys I steunde de campagne van Daemon met goud en in twee jaar tijd wist Daemon vele overwinningen te behalen en wist zelfs prins-admiraal Craghas Drahar te doden. Hierop riep Daemon zichzelf uit tot Koning van de Zee-engte. De strijd ging echter onverminderd door, maar in 111 NdV gaf Daemon zijn kroon op plechtig op bij het toernooi dat in Koningslanding werd gehouden.[1]

Hij werd echter luttele maanden na zij terugkomst verbannen door koning Viserys. Zowel Paddenstoel als septon Eustaas zijn het er over eens dat de verbanning te maken had met zijn relatie met Rhaenyra Targaryen. Door zijn verbanning keerde hij terug naar de Stapstenen en ging Daemon daar verder met oorlogvoeren.[1]

Tweede en derde huwelijk[]

In 115 NdV overleed Rhea Roys door een val van haar paard en doordat hij weer een vrij man was huwde hij dat jaar nog met Laena Velaryon. Het paar kreeg een tweeling: Baela en Rhaena. Twee jaar na zijn huwelijk werd Daemon toegestaan om zijn kinderen aan het hof te presenteren en werd hij in genade aangenomen door zijn broer. In 120 NdV overleed Laena echter bij de geboorte van het monster dat ze baarde.[1]

Nog in dat zelfde jaar hertrouwde Daemon, ditmaal met zijn nichtje Rhaenyra en zij schonk hem twee zonen.[1]

Bronnen en referenties[]

Advertisement