Westeropedia wiki
Advertisement
Appendix
Een Dans met Draken hoofdstuk
ZwaardenTegenDraken
POVAppendix
pagina665 (Andere versies)
Hoodstuk chronologie(All)
Epiloog ← Appendix → 

In de Appendix van het boek Een Dans met Draken kan men een lijst vinden van alle belangrijke personages uit het boek met hun beroep, functie of afkomst.

Westeros[]

De kind-koning[]

Tommen Baratheon, eerste van die naam, koning van de Andalen, de Rhoynar en de Eerste Mensen, heer van de Zeven Koninkrijken, een jongen van acht

 • koningin Cersei's voormalige Kleine Raad:
  • {HEER GYLLIS ROOSWIJCK}, schatbewaarder en muntmeester, overleden aan een hardnekkige hoest,
  • HEER ORTEN BLIJLEVEN, gerechtsheer en wetmeester, na de arrestatie van Cersei naar Langetafel gevlucht
  • AURAN WATEREN, de bastaard van Driftmark, groot-admiraal en scheepsmeester, na de arrestatie van koningin Cersei gevlucht met de Koninklijke Vloot
 • de voornaamste beschuldiger van koningin Cersei:
  • SER OSNY KETELZWART, broer van ser Osmund en ser Ofried, gevangengehouden door het Geloof
 • heren van de Kroonlanden, eedplichtig aan de IJzeren Troon:
  • RENFRED RYKKER, heer van Schemerdel,
   • SER RUFUS LOOK, een eenarmige ridder in zijn dienst, kastelein van het Vale Fort in Schemerdel,
  • {TANDA STOOKEWAARD}, vrouwe van Stookewaard, gestorven aan een gebroken heup
   • haar oudste dochter, {FALYSE}, krijsend gestorven in de Zwarte Cellen
    • {SER BALMAN BERCK}, echtgenoot van vrouwe Falyse, omgekomen bij een steekspel
   • haar jongste dochter, LOLLYS, zwakbegaafd, vrouwe van Stookewaard
    • haar pasgeboren zoontje, TYRION TAAN van de honderd vaders
    • haar echtgenoot, SER BRONN VAN HET ZWARTEWATER, een ridder geworden huurling
   • MAESTER FRENKEN, dient in Stookewaard

De banier van koning Tommen vertoont de gekroonde hertenbok van Baratheon, zwart op goud, en de leeuw van Lannister, goud op karmijnrood, strijdend.

De koning bij de muur[]

STANNIS BARATHEON, eerste van die naam, tweede zoon van heer Steffon Baratheon en vrouwe Cassana van het huis Estermont, heer van Drakensteen, zich Koning van Westeros noemend

Koning Stannis heeft het vurige hart van de Heer des Lichts als banier genomen: een rood hart omringd door oranje vlammen op een geel veld. In het hart staat de gekroonde hertenbok van het huis Baratheon, in het zwart.

De koning van de eilanden en het noorden[]

De Grauwvreugds van Piek beweren dat zij afstammen van de Grauwe Koning uit het Heldentijdperk. Volgens de legende heerste de Grauwe Koning over de zee zelf en nam hij een zeemeermin tot vrouw. Aegon de Draak maakte een einde aan de koninklijke dynaste van de IJzereilanden, maar stond de ijzergeborenen toe om hun oude gebruik in ere te herstellen en te kiezen wie onder hen de voornaamste zou zijn. Zij kozen heer Vickon Grauwvreugd van Piek. Het wapenteken van Grauwvreugds is een gouden kraken op een zwart veld. Hun woorden luiden: Wij zaaien niet.

EURON GRAUWVREUGD, derde van die naam sinds de Grauwe Koning, koning van de IJzereilanden en het Noorden, koning van Zout en Rots, Zoon van Zeewind en Plunderheer van Piek, kapitein van de Stilte, bijgenaamd KRAAIENOOG

Andere huizen, groot en klein[]

Het huis Arryn[]

De Arryns stammen af van de Koningen van Berg en Dal. Hun wapenteken is een witte maan en een valk op een hemelsblauw veld. Het huis Arryn nam niet deel aan de Oorlog van de Vijf Koningen.

ROBERT ARRYN, heer van het Adelaarsnest, Verdediger van de Vallei, een ziekelijk knaapje van acht, soms ROBINLIEF genoemd,

Het huis Baratheon[]

Als jongste van de Grote Huizen ontstond het huis Baratheon tijdens de Veroveringsoorlogen, toen Orys Baratheon, van wie het gerucht ging dat hij een bastaardbroer van Aegon de Veroveraar was, Argilac de Arrogante, de laatste Stormkoning versloeg. Aegon beloonde hem met Argilac's kasteel, grondgebied en dochter. Orys nam het meisje tot bruid en nam de banier, de privileges en de woorden van haar geslacht over.

In het tweehonderddrieëntachtigste jaar na Aegons verovering zette Robert van het huis Baratheon, heer van Stormeinde, de Krankzinnige Koning Aerys II Targaryen af om zich de IJzeren Troon toe te eigenen. Zijn aanspraak op de kroon herleidde hij tot zijn grootmoeder, een dochter van Aegon V Targaryen, al zei Robert bij voorkeur dat zijn strijdhamer zijn argument was.

{ROBERT BARATHEON}, eerste van die naam, koning van de Andalen, de Rhoynar en de Eerste Mensen, heer van de Zeven Koninkrijken en Beschermer van het Rijk, gedood door een everzwijn

Het wapenteken van de Baratheons is een gekroonde hertenbok, zwart, op een gouden veld. Hun woorden zijn: Onzer is de Furie.

Het huis Frey[]

De Freys zijn baandermannen van het huis Tulling maar hebben niet altijd van ganser harte hun plichten vervuld. Aan het begin van de Oorlog van de Vijf Koningen verwierf Robb Stark de trouw van heer Walder door te beloven dat hij met een ban diens dochters of kleindochters zou trouwen. Toen hij in plaats daarvan jonkvrouwe Jeane Westerling tot echtgenote nam, zwoeren de Freys samen met Rous Bolten en vermoordden de Jonge Wolf en zijn volgelingen op wat bekend werd als de Rode Bruiloft.

WALDER FREY, heer van de Oversteek,

 • bij zijn eerste vrouw, {VROUWE PERRA van het huis Roys}:
 • bij zijn tweede vrouw, {VROUWE CRYENNA van het huis Swaan}:
 • bij zijn derde echtgenote {VROUWE AMAREI van het huis Crakenhal}:
 • bij zijn vierde echtgenote {VROUWE ALYSSA van het huis Zwartewoud]]}:
  • LOTHAR FREY, zijn twaalfde zoon, bijgenaamd LOTHAR DE LAMME
  • SER JAMMOS FREY, zijn dertiende zoon
   • Jammos' zoon WALDER, bijgenaamd GROTE WALDER, acht, een schildknaap in dienst van Rous Bolten
  • SER WELEN FREY, zijn veertiende zoon,
  • MORYA, zijn derde dochter, geh. m. ser Flemens Brax
  • TYTA, zijn vierde dochter, bijgenaamd TYTA DE MAAGD
 • bij zijn vijfde echtgenote {VROUWE SARYA van het huis Whent]]}:
  • geen nageslacht
 • bij zijn zesde echtgenote {VROUWE BETANIE van het huis Rooswijck},
 • bij zijn zevende echtgenote {VROUWE ANNARA van het huis Farring}:
  • ARWYN, zijn zesde dochter, een jong meisje van veertien
  • WENDEL, zijn negentiende zoon, een page in Zeegaard
  • COLMAR, zijn twintigste zoon, elf en opgedragen aan het Geloof
  • WALTYR, zijn eenentwintigste zoon, tien
  • ELMAR, zijn tweeëntwintigste en laatstgeboren zoon, kortstondig verloofd met Arya Stark, negen
  • SHIREI, zij zevende dochter en jongste kind, een meisje van zeven
 • zijn achtste vrouw, VROUWE JOYEUSE van het huis Erenvoort,
  • op dit moment zwanger
 • heer Walders natuurlijke kinderen bij diverse moeders:

Het huis Lannister[]

De Lannisters van de Rots van Casterling blijven de voornaamste steun vormen voor koning Joffry's aanspraken op de IJzeren Troon. Zij beroemen zich op hun afstamming van Lann de Geslepene, de legendarische bedrieger uit het Heldentijdperk. Dankzij het goud van de Rots van Casterling en de Guldentand zijn zij het rijkst van alle grote huizen. Het wapenteken van de Lannisters is een gouden leeuw op een karmijnrood veld. Hun woorden zijn: Hoort mijn gebrul!

{TYWIN LANNISTER}, heer van de Rots van Casterling, Schild van Lannispoort, Landvoogd van het Westen, en Hand des Konings, door zijn zoon Tyrion op het privaat vermoord

Het huis Martel[]

Dorne was het laatste van de Zeven Koninkrijken dat de leeneed aan de IJzeren Troon aflegde. Qua bevolking, gebruiken, geografie en geschiedenis verschilde Dorne van alle overige koninkrijken. Toen de Oorlog van de Vijf Koningen uitbrak koos Dorne geen partij. Met de verloving van Myrcella Baratheon met prins Trystan verklaarde Zonnespeer zich voor koning Joffry. De banier van de Martels is een rode zon, doorboord door een gouden speer. Hun woorden luiden: Onoverwonnen, ongebogen, ongebroken.

DORAN NYMEROS MARTEL, heer van Zonnespeer, vorst van Dorne

 • zijn echtgenote MELLARIO uit de vrijstad Norvos
 • hun kinderen:
 • zijn broers en zusters:
  • {PRINSES ELIA}, verkracht en vermoord bij de plundering van Koningslanding
   • haar dochtertje, {RHAENYS TARGARYEN}, vermoord bij de plundering van Koningslanding
   • haar zoontje, {AEGON TARGARYEN}, een zuigeling, vermoord bij de plundering van Koningslanding
  • {PRINS OBERYN, bijgenaamd de RODE ADDER}, door ser Gregor Clegane gedood in een gerechtelijk tweekamp
   • zijn minnares, ELLARIA ZAND, natuurlijke dochter van heer Harmen Uller
   • Oberyns bastaarddochter, DE ZANDSLANGEN
    • OBARA, zijn dochter bij een hoer uit Oudstee
    • NYMERIA, VROUWE NYM genoemd, zijn dochter bij een edelvrouw uit Oud Volantis
    • TYENE, zijn dochter bij een septa
    • SARELLA, zijn dochter bij een koopman-kapitein uit de Zomereilanden
    • ELIA, zijn dochter bij Ellaria Zand
    • OBELLA, zijn dochter bij Ellaria Zand
    • DOREA, zijn dochter bij Ellaria Zand
    • LOREZA, zijn dochter bij Ellaria Zand
 • vorst Dorans hofhouding

Het huis Stark[]

De Starks voeren hun afkomst terug op Brandon de Bouwheer en de koningen van Winter. Duizenden jaren lang heersten zij als koningen in het Noorden, totdat Torhen Stark, de Koning die Knielde, besloot trouw te zweren aan Aegon de Draak in plaats van slag te leveren. Toen heer Eddard Stark van Winterfel door koning Joffry terechtgesteld werd, zegden de Noorderlingen hun trouw aan de IJzeren Troon op en riepen heer Eddards zoon Robb tot koning in het Noorden uit. Tijdens de Oorlog van de Vijf Koningen won hij al zijn veldslagen, maar hij werd tijdens de bruiloft van zijn oom op de Tweeling verraden en vermoord door de Freys en de Boltens.

{ROBB STARK}, koning in het Noorden, koning van de Drietand, heer van Winterfel, bijgenaamd DE JONGE WOLF, vermoord tijdens de Rode Bruiloft

 • zijn schrikwolf, {Grijze Wind}, gedood tijdens de Rode bruiloft
 • zijn wettig geboren broers en zusters:
  • SANSA, zijn zuster, geh. m. Tyrion van het huis Lannister
   • {DAME, haar schrikwolf, gedood op Slot Darring
  • ARYA, een meisje van elf, vermist en doodgewaand
   • NYMERIA, haar schrikwolf, die rondsluipt in het Rivierengebied
  • BRANDON, BRAN genoemd, een verlamde jongen van negen, erfgenaam van Winterfel, dood gewaand
  • RICKON, een jongen van vier, dood gewaand
   • RUIGE HOND, zijn schrikwolf, zwart en woest
   • OSHA, een wildlingenvrouw, ooit een gevangene in Winterfel
  • zijn bastaardhalfbroer, JON SNEEUW, van de Nachtwacht
   • SPOOK, Jons schrikwolf, wit en zwijgend
  • zijn andere verwanten:
   • zijn oom BENJEN STARK, eerste wachtruiter van de Nachtwacht, vermist achter de Muur en dood gewaand
   • zijn tante, {LYSA ARRYN}, vrouwe van het Adelaarsnest
    • haar zoon, ROBERT ARRYN, heer van het Adelaarsnest en Beschermheer van de Vallei, een ziekelijke jongen
   • zijn oom, EDMAR TULLING, heer van Stroomvliet, bij de Rode Bruiloft gevangengenomen
    • VROUWE ROSLIN van het huis Frey, Edmars bruid, hoogzwanger,
   • zijn oudoom, SER BRYNDEN TULLING, bijgenaamd DE ZWARTVIS, voormalig kastelein van Stroomvliet, nu een opgejaagd man
 • baandermannen van Winterfel, de heren van het Noorden:
  • JON OMBER, DE GROOTJON genoemd, heer van de Laatste Haard, gevangen in de Tweeling
   • JON, DE KLEINJON genoemd), oudste zoon en erfgenaam van de Grootjon, gedood op de Rode Bruiloft
   • MORS, bijgenaamd KRAAIENVRAAT, oom van de Grootjon, kastelein van de Laatste Haard
   • HOTHER, bijgenaamd HOERENDOOD, oom van de Grootjon, idem
  • {CLEI CERWYN}, heer van Cerwyn, gedood in Winterfel
   • JONELLE, zijn zuster een maagd van tweeëndertig
  • ROUS BOLTEN, heer van Fort Gruw
  • {RICKARD KARSTARK}, heer van Karborg, onthoofd door de Jonge Wolf, wegens het vermoorden van gevangenen
   • {EDDARD}, zijn zoon, gedood in het Fluisterwoud
   • {TORHEN}, zijn zoon, gedood in het Fluisterwoud
   • HARRION, zijn zoon, gevangen in Maagdenpoel
   • ALYS, zijn dochter, een jong meisje van vijftien
   • zijn oom, ARNOLF, kastelein van Karborg
  • WEYMAN MANDERLING, heer van Withaven
   • SER WYLIS MANDERLING, zijn oudste zoon, heel dik, gevangen in Harrenhal
    • Wylis' vrouw, LEONA van het huis Wolveld
   • {SER WENDEL MANDERLING}, zijn tweede zoon, gedood tijdens de Rode Bruiloft
   • SER MARLON MANDERLING, zijn neef, bevelhebber van het garnizoen van Withaven
   • MAESTER THEOMOR, raadgever, genezer, leraar
   • WEX, een jongen van twaalf, eens Theon Grauwvreugds schildknaap, stom
   • SER BARTIMUS, een oude ridder, eenbenig, eenogig en vaak dronken, kastelein van het Wolvenhol
   • GARTH, cipier en beul
    • zijn bijl, VROUWE LU
   • THERRY, gevangenbewaarder
  • MAEGE MORMONT, vrouwe van Bereneiland, de Berin
   • {DECY}, haar oudste dochter, gedood tijdens de Rode Bruiloft
   • ALYSANNE, haar dochter, de Jonge Berin
   • LYRA, JORELLE, LYANNA, haar jongste dochters
   • {JEOR MORMONT}, haar broer, Opperbevelhebber van de Nachtwacht, gedood door zijn eigen mannen
  • HOLAND RIET, heer van Grijswaterwacht, een paalbewoner
   • zijn vrouw JYANA, van de Paalbewoners
   • hun kinderenL
    • MIRA, een jonge jageres
    • JOJEN, een jongen, gezegend met het groene gezicht
  • GALBART HANSCOE, meester van de Motte van Diephout, ongehuwd
  • {SER HELMAN LANGHART}, Meester van Torhens Sterkte, gesneuveld bij Schemerdel
   • {BENFRED}, zijn zoon en erfgenaam, door ijzermannen op de Steenkust gedood
   • EDDARA LANGHART, zijn dochter, gevangen in Torhens Sterkte
   • {LEOBALD}, zijn broer, gedood in Winterfel,
    • Leobalds vrouw BERENA van het huis Hoornwoud, gevangen in Torhens Sterkte
    • hun zonen BRANDON en BEREN, ook aldaar gevangen
  • RODRIK RYSWEL, heer van de Rillen
  • LYESSA GRIND, vrouwe van Weduwenwacht
  • ONDRIES SLOT, heer van Oudcastel, een oude man
  • de hoofdmannen van de bergclans:

Het wapen van Stark toont een grijze schrikwolf rennend op een ijswit veld. De woorden van de Starks luiden: De Winter komt.

Het huis Tulling[]

Heer Edmyn Tulling van Stroomvliet was een van de eerste rivierheren die Aegon de Veroveraar trouw zwoeren. Koning Aegon beloonde hem door het huis Tulling de heerschappij over alle landen van de Drietand te geven. Het wapenteken van de Tullings is een springende forel, zilver op een veld met blauwe en rode golven. De woorden van de Tullings zijn: Geslacht, Plicht, Eer.

EDMAR TULLING, heer van Stroomvliet, gegrepen tijdens zijn bruiloft en door de Freys gevangen gehouden

 • zijn bruid, VROUWE ROSLIN, van het huis Frey, nu zwanger
 • zijn zuster {VROUWE CATELYN STARK}, weduwe van heer Eddard Stark van Winterfel, gedood tijdens de Rode Bruiloft
 • zijn zuster, {VROUWE LYSA ARRYN}, weduwe van heer Jon Arryn van de Vallei, uit het Adelaarsnest gegooid en doodgevallen
 • zijn oom, SER BRYNDEN TULLING, bijgenaamd DE ZWARTVIS, voormalig kastelein van Stroomvliet, nu vogelvrij
 • zijn huishouding in Stroomvliet:

Het huis Tyrel[]

De Tyrels zijn machtig geworden als hofmeesters van de koningen van het Bereik, al beweren zij af te stammen van Gars Groenehand, tuinier-koning van de Eerste Mensen. Toen de laatste koning van het huis Gardenier op het Vuurveld sneuvelde, gaf zijn hofmeester Harlen Tyrel Hooggaarde aan Aegon de Veroveraar over. Aegon schonk hem het slot en de heerschappij over het Bereik. Heer Hamer Tyrel verklaarde zich aan het begin van de Oorlog van de Vijf Koningen voor Renling Baratheon en schonk hem de hand van zijn dochter Marjolij. Na Renlings dood sloot Hooggaarde een verbond met het huis Lannister en werd Marjolij de verloofde van koning Joffry.

HAMER TYREL, heer van Hoogaarde, Landvoogd van het Zuiden, Verdediger van de Marken en oppermaarschalk van het Bereik

Het wapenteken van de Tyrels is een gouden roos op een grasgroen veld. Hun woorden luiden: Groei brengt kracht.

De gezworen broeders van de Nachtwacht[]

JON SNEEUW, de Bastaard van Winterfel, negenhonderdachtennegentigste opperbevelhebber van de Nachtwacht

De wildlingen, ofwel het vrije volk[]

MANS ROOVER, Koning-achter-de-Muur, een gevangene in Slot Zwart,

Achter de muur[]

Essos aan gene zijde van de zee-engte[]

In Braavos[]

FERREGO ANTARYON, Zeeheer van Braavos, ziekelijk en verzwakt

In Oud Volantis[]

de regerende triarchen:

In de baai der slavenhandelaren[]

 • in Yunkai, de Gele Stad:
  • YURKHAZ ZO YUNZAK, Opperbevelhebber van de Legers en Geallieerden van Yunkai, een slavenhandelaar en bejaarde edelman van onberispelijke komaf
  • YEZZAN ZO QAGGAZ, bespot als GELE WALVIS, monsterlijk vet, ziekelijk, enorm rijk
  • MORGAZ ZO ZHERYN, een vaak aangeschoten edelman, spottend DE DRONKEN VEROVERAAR genoemd
  • GHORZAK ZO ERAZ, een edelman en slavenhandelaar, spottend PAPGEZICHT genoemd
  • FAEZHAR ZO FAEZ, een edelman en slavenhandelaar, bekend als HET KONIJN
  • GHAZDOR ZO AHLAQ, een edelman en slavenhandelaar, spottend HEER BIBBERWANG genoemd
  • PAEZHAR ZO MYRAQ, een edelman en slavenhandelaar, klein van stuk, spottend HET DUIFJE genoemd
  • CHEZDAR ZO RHAEZN, MAEZON ZO RHAEZN, GRAZDHAN ZO RHAEZN, edelen en broers, spottend de RAMMELHEREN genoemd
  • DE WAGENMENNER, DE BEESTENMEESTER, DE GEPARFUMEERDE HELD, edelen en slavenhandelaren
 • in Astapor, de Rode Stad:
  • CLEON DE GROTE, bijgenaamd DE SLAGER-KONING
  • CLEON II, zijn opvolger, koning voor acht dagen
  • KONING KOPPENSNELLER, een barbier die Cleon II de keel doorsneed om zijn kroon te stelen
  • KONINGIN HOER, concubine van Cleon II, eiste na de moord diens troon op.

De koningin over het water[]

DAENERYS TARGARYEN, eerste van die naam, Koningin van Mereen, Koningin van de Andalen en de Rhoynar en de Eerste Mensen, Heer van de Zeven Koninkrijken, Verdediger van het Rijk, Khaleesi van de Grote Zee van Gras, bijgenaamd DAENERYS STORMGEBOREN, de ONVERBRANDE, MOEDER VAN DRAKEN,

De Targaryens zijn het bloed van de draak, afstammend van de hoge heren van de aloude Vrijplaats Valyria. Kenmerkend voor hun afstamming zijn hun lila, indigoblauwe en violette ogen en hun zilvergouden haar. Om hun bloed te bewaren en zuiver te houden, werden in het huis Targaryen vaak broer en zuster, neef en nicht en oom en nicht aan elkaar uitgehuwelijkt. De stichter van de dynastie, Aegon de Veroveraar, nam allebei zijn zusters tot vrouw en verwekte zonen bij beide. De banier van de Targaryens is een driekoppige draak, rood op zwart, die Aegon en zijn zusters symboliseren. De woorden van de Targaryens luiden: Vuur en Bloed.

De huurlingen - mannen en vrouwen van de vrije compagnieën[]

HET GOUDEN GEZELSCHAP, tienduizend man sterk, loyaliteit onduidelijk

DE WINDZWERVERS, tweeduizend ruiters en voetknechten, gezworenen van Yunkai

DE COMPAGNIE VAN DE KAT, drieduizend man sterk, gezworenen van Yunkai

DE LANGE LANSEN, achthonder ruiters, gezworenen van Yunkai

DE Tweede Zonen, vijfhonderd ruiters, gezworenen van koningin Daenerys

 • BRUINE BEN PRUYM, kapitein en aanvoerder
 • KASPORIO, bijgenaamd KAPSORIO DE SLUWE, een huurmoordenaar, onderbevelhebber
 • TYBERO ISTARION, bijgenaamd DE INKTPOT, betaalmeester van de compagnie
 • HAMER, een dronken smid en wapenmeester
 • GRIS, een serjeant met één hand
 • KEM, een jongen huurling uit de Vlooienzak
 • BOKKOKO, een bijlvechter met een geduchte reputatie
 • UHLAN, een serjeant van de compagnie

DE STORMKRAAIEN, vijfhonderd ruiters, gezworenen van koningin Daenerys

Advertisement