Westeropedia wiki
Advertisement
Naam
Huis Targaryen
Aegon I Targaryen
Huis Targaryen
Aegon I - Amok
Andere namen:Aegon de Veroveraar
Aegon de Draak
Titel(s):Koning van de Zeven Koninkrijk
Periode:1 NdV - 37 NdV
Huis:Targaryen
Geboortejaar:27 VdV
Overlijdensjaar:37 NdV
Geslacht:Man
Vader:Aerion Targaryen
Moeder:Valaena Velaryon
Broers en zussen:Visenya en Rhaenys Targaryen
Echtgeno(o)t(e):Visenya en Rhaenys Targaryen
Kinderen:Aenys I en Maegor I

Aegon I Targaryen, bijgenaamd de Veroveraar en de Draak, was de eerste koning van de Zeven Koninkrijken van het Huis Targaryen.

Persoonlijkheid[]

De persoonlijkheid van Aegon is voor velen een raadsel. Wel is bekend dat hij één van de grootste strijders van zijn tijd was met zijn zwaard Zwartvier. Ondanks dat schepte hij geen genoegen in het deelnemen aan toernooien. Hij had niet veel vrienden. Slechts Orys Baratheon stond hij nader.[1]

Als koning trad hij hardhandig op tegen verraders, maar toonde hij zich edelmoedig tegenover tegenstanders die voor hem de knie bogen.[2]

Biografie[]

Vroege jaren[]

Aegon werd het geboren als het tweede kind van Aerion Targaryen en Valaena Velaryon. Volgens oud Valyrisch gebruik huwde hij met zijn zussen. Zo zou hij met Visenya uit plicht zijn getrouwd en met Rhaenys uit verlangen.[1] Samen met zijn zussen zou hij de Citadel van Oudstee bezoeken en meedoen in de valkenjachten op het Prieel. Een eventueel bezoek aan Lannispoort is discutabel.[2]

Toen de macht van de stad Volantis groeiende was tijdens de Eeuw van Bloed sloot Aegon Targaryen zich aan bij een alliantie met de overige vrijsteden. Op Balerion stak hij de Zee-engte over en vloog hij vanuit Pentos naar Lys waar hij een Volantijnse vloot verbrandde. Toen de macht van Volantis eenmaal gebroken was keerde hij terug naar Drakensteen en richtte hij zich op zijn plannen met Westeros.[3]

De oude Argilac Durrendon bood hem de hand van zijn dochter aan, maar Aegon aanvaardde deze niet en deed hem een tegenvoorstel. Aegon wilde dat Orys Baratheon met haar zou trouwen als Argilac ook Masseyshoek op zou geven. Argilac ging hiermee niet akkoord en hakte de handen van de boodschapper af en stuurde hem terug met de woorden: "dit zijn de enige handen die ik uw bastaard ooit zal schenken".[2] Hierop verzamelde Aegon zijn banieren.[1]

Veroveringsoorlog[]

In het jaar 2 VdV landde Aegon met zijn leger op de heuvels net ten noorden van de Zwartwaterstroom, op de plek waar later Koningslanding zou komen.[4] Hij wist al snel de lokale heren te verslaan voor hij verder ten strijde trok naar het rivierengebied. Aan de oevers van het Godsoog werd hij tot tweemaal toe aangevallen door de Rijps, maar hij wist over hen te zegevieren in de Slag van Riet. Bij Harrenhal waarschuwde hij Aegon voor diens hoogmoed en in de avond steeg hij tot grote hoogte op Balerion en wist hij Harrenhal in brand te zetten en Harren Rijp stierf in zijn kasteel. Vervolgens benoemde hij Edmyn Tulling tot de Opperheer van de Drietand.[1][2]

Aegon I Targaryen - Magali Villeneuve

Aegon met zijn zwaar Zwartvier, artwork door Magali Villeneuve.

Tijdens de slag van het Veld van Vuur wist hij Mern Gardenier en Loren Lannister te verslaan.[5] Na die veldslag dwong hij ook Torhen Stark op de knieën zonder enig bloedvergieten.[6] Op aanraden van de Hoge Septon opende ook de heer van Oudstee zijn poorten voor Aegon. Die daarop kon worden gezalfd door de Hoge Septon.[7] Bij zijn kroningen waren honderden edelen en vele maesters aanwezig en deze kroning wordt dan ook gezien als het beginpunt van zijn bewind.[1] Men dacht dat hij hof zou gaan houden in Oudstee, maar in plaats daarvan koos hij ervoor om zijn hof te vestigen op de heuvels bij de monding van de Zwartwaterstroom waar Koningslanding zou verrijzen.[2]

Koningschap[]

Oorlogen[]

Hij kreeg direct na zijn troonsbestijging te maken met enkele onrusten in zijn koninkrijk die waren ontstaan door verschillende machtsvacuüms die waren ontstaan tijdens de Veroveringsoorlog. Hij gaf Torhen Stark de opdracht om Marla Scheigrond af te zetten wat met de hulp van ser Warrik Manderling lukte.[8] Zelf vloog hij op Balerion naar de IJzereilanden om daar verschillende opstanden neer te slaan. Tevens gaf hij aan de lokale heren aldaar de opdracht om hun leider te kiezen.[9]

In het jaar 4 NdV brak de Eerste Dornse Oorlog uit. Aanvankelijk verliep de oorlog goed en wist Aegon diverse plaatsen in Dorne te veroveren waaronder Luchtrijk en Yzerhout. Na de verdwijning van Meria Martel riep hij eenzijdig de overwinning uit. Na zijn terugkeer in Koningslanding kwam Dorne tegen hem in opstand en werden al zijn getrouwen in de regio gevangen genomen. Wel kocht hij Orys Baratheon en andere edelen vrij en nadat de Dorners Kaap Gram aanvielen kwam Aegon tot actie over. Hij liet de draken los op Dorne en legde vele plaatsen in as.[8] In 10 NdV sneuvelde zijn zus en vrouw Rhaenys bij Hellenholt.[10] Zijn wraak voor de dood van zijn zus was groot en hij liet bijna heel Dorne met zijn draken in vlammen zetten, dit kwam bekend te staan als de "Drakentoorn". Toen het conflict wat rustiger werd begon de nieuwe vorst Nymor Martel met de vredesonderhandelingen. Om onbekende redenen ging Aegon akkoord met de vrede.[11][8]

Na zijn kroning richtte Aegon op aanraden van Visenya Targaryen de Koningsgarde op voor zijn eigen persoonlijke veiligheid.[12] De eerste bevelhebber werd ser Corlys Velaryon.

Aegon's Vrede[]

Het dagelijks bestuur liet Aegon grotendeels over aan zijn Kleine Raad. Onder de leiding van Aegon I Targaryen werd de stad Koningslanding vormgegeven zoals die hedendaags bestaat. Gedurende zijn koningschap reisde Aegon veel door zijn land heen voor zijn hofreizen en deed hij ook Winterfel en de IJzereilanden aan.[13]

Veel van de lokale en regionale regels liet hij ongemoeid, maar met behulp van zijn zuster-vrouwen smeedde hij de Zeven Koninkrijken wel hechter aaneen door het arrangeren van talloze huwelijken tussen de adel. Onder zijn bewind kreeg ook de functie van grootmaester aan het koninklijk hof zijn vorm.[13]

In 20 NdV reisde Aegon I af naar Dorne om de tienjarige vrede tussen beide rijken te vieren. Tijdens deze reis vergezelde zijn oudste zoon Aenys hem. In zijn laatste regeringsjaren nam Aenys samen met zijn vrouw de gebruikelijke hofreizen van zijn vader. In 35 NdV verhuisde hij met zijn gehele hofhouding naar Drakensteen en gaf hij opdracht tot de bouw van de Rode Burcht.[14]

Tijdens een les met zijn kleinzoons in de kamer van de Beschilderde Tafel in Drakensteen kreeg hij een beroerte en overleed hij. Aegon werd volgens oud Valyrisch gebruik gecremeerd.[10]

Nalatenschap[]

Ondanks het wijze regeren van Aegon was er sprake van veel onvrede in het rijk bij mensen die wilden terugkeren aar de oude situatie. Het bewind van de Targaryens zou na zijn dood van verschillende zijden ernstig uitgedaagd worden.[15] Toen Aegon de Veroveraar stierf werd het rijk instabiel en kwamen de Arme Gezellen en Zonen van de Krijgsman in Opstand tegen de IJzeren Troon.[16]

Aegon en zijn zusters - Amok

Aegon en zijn zussen Visenya (rechts) en Rhaenys (links).

Huwelijken en kinderen[]

Volgens goed Valyriaans gebruik trouwde Aegon I in de familie, om de bloedlijn in de familie puur te houden. Hij huwde zijn beide zussen.[17] Hij trouwde met Visenya uit plicht en met Rhaenys uit liefde. Voor elke nacht die hij samen met Visenya doorbracht, bracht hij er tien door met Rhaenys.[1] Samen met Rhaenys Targaryen kreeg hij het volgende kind:

En samen met Visenya Targaryen kreeg hij het volgende kind:

Bronnen en voetnoten[]

Koningsgarde van Aegon I Targaryen
Ser Corlys Velaryon (opperbevelhebber) - ser Richard Worthel - ser Addison Heuvel - ser Gregor Goede - ser Griffis Goede - ser Humfried - ser Robin Donkerlyn
Kleine Raad van Aegon I Targaryen
Hand des Konings: Orys Baratheon - Osmund Sterk Grootmaester: Gawen Wetmeester: Triston Massys Muntmeester: Crispian Celtigar Vlootmeester: Daemon Velaryon Koningsgarde: ser Corlys Velaryon
Advertisement